ICE – DOW Trading – NIKE, CISCO, HOME DEPOT,…

Der linke, grüne Teil der Tabelle ist ausgefüllt bei Long-Setups. Der rechte, rote Teil der Tabelle ist ausgefüllt bei Short …
(Orginal – Story lesen…)